گروه تولیدی مبلمان مدرن آماده همکاری با شرکت های پخش و نمایشگاه داران گرامی میباشیم. و همچنین پذیرای مشتریان خانگی که قصد خرید سفارشی و انتخاب رنگ بندی و نوع پارچه دلخواه خود را دارند میباشیم. آدرس : استان تهران شهرستان رباط کریم سه راه آدران مدیر فروش : آقای بیژنی تلفن همراه : 09124027043 تلفکس : 02156453707 http://www.modernfurniture.ir 2017-12-11T13:55:20+01:00 text/html 2016-08-16T01:41:25+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن 1 http://www.modernfurniture.ir/post/8 [http://s2.picofile.com/file/8263961576/MODERN_FURNITURE.flv.html] text/html 2015-09-08T00:06:30+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن عکسهای کارگاهی مبلمان تولید شده در رنگبندی های متنوع http://www.modernfurniture.ir/post/7 <font color="#66ffff" size="2"><b>عکسهای کارگاهی مبلمان تولید شده در رنگبندی های متنوع</b></font> <div><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div><font color="#66ffff" size="2"><b>------------------------------------------------------------------------------------------------</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764934/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B7_%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764900/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B7_%DB%B2%DB%B0_%DB%B4%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764876/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B6_%DB%B4%DB%B4_%DB%B2%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764850/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B6_%DB%B4%DB%B4_%DB%B1%DB%B7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764834/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B6_%DB%B4%DB%B4_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764776/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764776/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764750/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764718/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B7_%DB%B4%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764692/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B7_%DB%B3%DB%B4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764684/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764650/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B6_%DB%B5%DB%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764626/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B6_%DB%B4%DB%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764568/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B6_%DB%B3%DB%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764518/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B5_%DB%B5%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764492/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B5_%DB%B4%DB%B9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764450/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304764434/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B5%DB%B3_%DB%B4%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ffff" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304764418/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B3_%DB%B0%DB%B3_%DB%B4%DB%B2.jpg" alt=""></div> text/html 2015-06-17T08:19:56+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن گروه تولیدی مبلمان مدرن http://www.modernfurniture.ir/post/6 <p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>زیبایی و کیفیت و دوام تولیدات مبل مدرن</b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>و استفاده از بهترین مواد اولیه</b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>دلیل تداوم همکاری ما با شماست.</b></font></p> text/html 2015-06-17T08:19:10+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن گروه تولیدی مبلمان مدرن http://www.modernfurniture.ir/post/5 <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آماده همکاری با شرکت های پخش و نمایشگاه داران گرامی میباشیم.</font></span></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">و همچنین پذیرای مشتریان خانگی که قصد خرید سفارشی و انتخاب رنگ بندی و نوع پارچه دلخواه خود را دارند میباشیم.</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">آدرس : استان تهران ، بین شهرستان رباط کریم و بهارستان ، سه راه آدران خیابان بیست متری میهن کوچه میهن یک پلاک هفت</font></span></div><div><font size="4" color="#ffffff">مدیر فروش : آقای بیژنی &nbsp; تلفن همراه : 09124027043</font></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">تلفکس کارخانه : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;02156453707</font></span></div> text/html 2015-06-17T08:14:25+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن محصولات http://www.modernfurniture.ir/post/4 <div style="text-align: center;">.............................................................................................</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304763800/photo_2017_08_16_15_14_52.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304763742/photo_2017_08_16_15_06_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304763700/photo_2017_08_16_15_06_06.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304763684/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B5_%DB%B4%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8262695600/karina_s_5.jpg" alt="مبل 7 نفره کارینا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254872942/photo_2016_06_08_12_32_02.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254870868/photo_2016_06_06_17_50_01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="direction: ltr; text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8254867500/photo_2016_06_06_17_48_52.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254870092/photo_2016_06_06_17_49_44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8254898676/karina.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254897100/nazanin.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8254896242/star.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254894084/bolgary.jpg" alt=""><img hspace="0" border="3" align="left" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254891718/el_italy.jpg" alt=""></div> text/html 2015-06-14T02:12:44+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن گروه تولیدی مبلمان مدرن http://www.modernfurniture.ir/post/3 <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><font color="#0000ff">&nbsp;</font><font color="#ffffff">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آماده همکاری با شرکت های پخش و نمایشگاه داران گرامی میباشیم.</font></span></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">و همچنین پذیرای مشتریان خانگی که قصد خرید سفارشی و انتخاب رنگ بندی و نوع پارچه دلخواه خود را دارند میباشیم.</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">آدرس : استان تهران ، بین شهرستان رباط کریم و بهارستان ، سه راه آدران خیابان بیست متری میهن کوچه میهن یک پلاک هفت</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">مدیر فروش : آقای بیژنی &nbsp; تلفن همراه 09124027043</font></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#ffffff">شماره تلفکس کارخانه : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;02156453707</font></span></div> text/html 2015-06-14T01:24:23+01:00 www.modernfurniture.ir مبل مدرن گروه تولیدی مبلمان مدرن http://www.modernfurniture.ir/post/1 <p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>زیبایی و کیفیت و دوام تولیدات مبل مدرن</b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>و استفاده از بهترین مواد اولیه</b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>دلیل تداوم همکاری ما با شماست.</b></font></p>